Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om en nyhet med tittelen Arnlaug Wangensteen disputerer 30. august

Arnlaug Wangensteen disputerer 30. august

Introduksjon

Arnlaug Wangensteen ved Senter for idrettsskadeforskning og Aspetar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital i Qatar, skal 30. aug forsvare sin avhandling for graden PhD (philosophiae doctor): "Acute hamstring injuries – diagnosis and prognosis".

Nyheter hovedbilde

Akutte hamstringsskader er den vanligste (ikke-kontakt) muskelskaden i idretter kjennetegnet av høy fart og kraft. Skaden forekommer også hyppig i idretter hvor det stilles store krav til fleksibilitet og bevegelser mot ytterstilling. Den høye skadeforekomsten og omfanget av re-skader forårsaker betydelig tap av tid fra konkurranse og trening. Det mangler kunnskap og konsensus angående diagnose og prognose for tid til retur til idrett etter akutte hamstringsskader.

Det overordnede formålet med denne avhandlingen var å undersøke aspekter knyttet til diagnose og prognose for akutte hamstringskader hos mannlige idrettsutøvere, basert på førstegangs kliniske undersøkelser og MR-bilder.

Funnene fra 2 separate studier tyder på at den første konsultasjonen etter skaden, basert på kliniske og MR undersøkelser, ikke kan benyttes til å forutsi retur til idrett. Funnene gir ingen grunnlag for rutinemessig MR-bildetaking etter akutt hamstringsskade. Flesteparten av hamstring re-skadene skjedde i eksakt samme lokalisasjon som den første skaden, skjedde tidlig etter retur til idrett og hadde større radiologisk alvorlighetsgrad.

På bakgrunn av disse funnene anbefales det å igangsette rehabiliteringsprosessen med spesifikke øvelser umiddelbart etter skaden for å forebygge re-skaden. Hvordan rehabiliteringsprosessen bør gjennomføres kan tenkes å bli diskutert under disputasen. Bli med den 30. august!

 

Doktorgradsprosjektet ble veiledet av professorene Roald Bahr og Johannes Tol. 

Les mer om Arnlaugs prosjekter.

 

Tid og sted for disputas: 30. august 2018, Auditorium A, Norges idrettshøgskole 

Prøveforelesning: kl 1015 – 1100

"Etiology and treatment of achilles and patellar tendinopathy"

Disputas: kl 1300 – 1600

Bedømmelseskomité

  • Første opponent: Dr med Markus Waldén, Linköping universitet, Linköping, Sverige
  • Andre opponent: Prof Hans Zwerer, Groningen universitet, Groningen, Nederland
  • Leder: Professor May Arna Risberg, Norges idrettshøgskole

Prøveforelesning og disputas vil foregå på engelsk og er åpen for publikum. Velkommen!