Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om en nyhet med tittelen Lena Kristin Bache-Mathiesen disputerer 18. April 2023

Lena Kristin Bache-Mathiesen disputerer 18. April 2023

Introduksjon

Lena Kristin Bache-Mathiesen forsvarer sin avhandling "Improving the methodology of training load and injury risk research: an analysis of analyses".

Nyheter hovedbilde

Dato for disputas: Tirsdag 18.April 2023

Sted: NiH Auditorium Innsikt

Klokkeslett prøveforelesning: 10.15 – 11.00: “Functional data analysis in sports science: past, present and future”

Klokkeslett forsvar av avhandling: 13.00 – 16-00: “Improving the methodology of training load and injury risk research: an analysis of analyses”

Språk: Engelsk


BEDØMMELSESKOMMITÈ

Leder
: Professor Kari Bø, Institutt for Idrettsmedisinske fag, Norges Idrettshøgskole

Førsteopponent: Professor Franco Impellizzeri, University of Technology, Sydney, Australia

Andreopponent: Professor Norma Bargary, University of Limerick, Limerick, Ireland

HVA DREIER AVHANDLINGEN SEG OM (KORTE TREKK): 

Med riktig treningsbelastning, så kan idrettsskader unngås. Men, forskere mangler de statistiske verktøyene som er nødvendig for å forstå hvordan treningsbelastning kan endres for å redusere skaderisiko. Dette har ført til konflikterende konklusjoner mellom studier. Noen forskningsgrupper har anbefalt intervensjoner på treningsbelastning som senere har vist seg å ha ingen effekt. Dette doktorgradsprosjektet hadde som formål å identifisere og anbefale statistiske metoder for å analysere treningsbelastning og risiko for skade.

Når man samler in treningsbelastningsdata, er det nesten umulig å unngå manglende data. Digitalt utstyr kan detektere feil, og idrettsutøvere svarer ikke alltid på spørreskjema. I dette PhD-prosjektet har vi funnet optimale metoder for å håndtere manglende data i treningsbelastning-spesifikke målinger.

Forskere mistenker at både for mye og for lite treningsbelastning kan øke risikoen for skade. Fra et statistisk ståsted, betyr dette at sammenhengen sannsynligvis er ikke-lineær. Vi har funnet metoder for å analysere ikke-lineære sammenhenger mellom treningsbelastning og skade.

En utfordring med å studere treningsbelastning er langtidseffekter. Alle aktiviteter utført i fortiden, sammenlagt, kan bidra til dagens skaderisiko. Men, aktiviteter utført for mange uker siden bidrar sannsynligvis lite til dagens skaderisiko i forhold til aktiviteter utført nylig. I dette PhD-prosjektet har vi funnet ut hvordan denne kompleksiteten kan håndteres.

Til sist, er en av de største utfordringene i feltet å fange effekten av brå økning i treningsbelastning på skade. Tidligere studier har brukt begrensede statistiske metoder for å studere dette fenomenet. Metoder som ikke godtar en treningsbelastning på 0, og som krever subjektive valg med sterke antagelser. Vi har funnet ut en måte man kan håndtere denne situasjonen og dermed statistisk analysere effekten av brå økning i treningsbelastning.


Veiledere:


Hovedveileder:
Morten Wang Fagerland, Førsteamanuensis, Norges Idrettshøgskole, Institutt for Idrettsmedisinske fag

https://www.nih.no/om-nih/ansatte/fagerland-morten-wang/

Biveileder: Professor Thor Einar Andersen, Norges Idrettshøgskole, Institutt for Idrettsmedisinske fag og Senter for Idrettsskadeforskning

https://www.nih.no/om-nih/ansatte/andersen-thor-einar/


AVHANDLINGEN BYGGER PÅ FØLGENDE ARTIKLER:

I. Bache-Mathiesen, L., Andersen, T. E., Clarsen, B., Fagerland, M. W. (2021). Handling and reporting missing data in training load and injury risk research. Science and Medicine in Football. doi.org/10.1080/24733938.2021.1998587   

II. Bache-Mathiesen, L., Andersen, T. E., Dalen-Lorentsen, T., Clarsen, B., Fagerland, M. W. (2021). Not straightforward: modelling non-linearity in training load and injury research. BMJ Open Sport & Exercise Medicine, 7, e001119. doi.org/10.1136/bmjsem-2021-001119

III. Bache-Mathiesen, L., Andersen, T. E., Dalen-Lorentsen, T., Clarsen, B., Fagerland, M. W. (2022). Assessing the cumulative effect of long-term training load on the risk of injury in team sports. BMJ Open Sport & Exercise Medicine, 8, e001342. doi.org/10.1136/bmjsem-2022-001342

IV. Bache-Mathiesen, L., Andersen, T. E., Dalen-Lorentsen, T., Tabben, M., Chamari, K., Clarsen, B., Fagerland, M. W. (2022). A new methodological approach to training load and injury risk: separating the acute from the chronic load [Manuscript in peer-review]. Department of sports medicine, Norwegian School of Sport Sciences.