Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Biomekanisk analyse av en fremre korsbåndskade i World Cup alpint'

Biomekanisk analyse av en fremre korsbåndskade i World Cup alpint

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Tone Bere
Veileder(e): Lars Nordsletten, Roald Bahr
Medarbeider(e): Hideyuki Koga, Tron Krosshaug, Kam Ming Mok

Beskrivelse

Én av tre World Cup (WC) utøvere i alpint pådrar seg en skade per sesong. Kneskader dominerer, og den mest hyppige skadetypen er ruptur av fremre korsbånd (ACL). Skademekanismene er fortsatt ukjente.

 

Formålet med denne studien er å beskrive detaljert leddkinematikk ved en ACL-skade i WC alpint

 

Metode

I forbindelse med at vi nylig gjorde visuelle videoanalyser av mekanismer for ACL-skader i 20 ulike situasjoner i WC alpint, analyserte vi én av situasjonene ved hjelp av en modell-basert bildematchingsteknikk utviklet ved Senter for idrettsskadeforskning. Utøverens bevegelser ble rekonstruert tredimensjonalt ved å matche en skjelettfigur til hvert enkelt bilde på videosekvensen. Skjelettmodellen ble konstruert ut fra antropometriske mål av utøveren og besto av 24 ulike segmenter, inkludert ski og staver.

 

Resultater fra denne analysen vil gi mer detaljert informasjon om skademekanismer for ACL-skader i alpint. Vi får en mer fullstendig forståelse for hvordan disse skadene skjer.