Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'MicroRNA som biomarkør for hodestøt i fotball'

MicroRNA som biomarkør for hodestøt i fotball

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Ongoing
Prosjektleder: Stian Bahr Sandmo
Veileder(e): Roald Bahr, Inga Katharina Koerte, Thor Einar Andersen
Medarbeider(e): Truls Straume Næsheim, Peter Filipcik, Martin Cente

Beskrivelse

Bakgrunn: MicroRNAer i blod har vist seg å være lovende kandidater for å diagnostisere og overvåke traumatiske hodeskader. Dette kan også være gjeldende for gjentatte hodestøt sett i kontaktidretter. MicroRNAer kan dermed være med på å gi oss avgjørende innsikt i de potensielle effektene nikking og hodeskader i fotball kan ha på hjernehelse.

Formål: Å undersøke effektene av nikking og hodestøt i fotball, målt som endringer i microRNA-profiler i serum.

Metode: Den prospektive kohortstudien “Minor head trauma in soccer and serum levels of S100B”, ble fullført ved Senter for idrettsskadeforskning i 2007. I denne studien ble nivåene av protein S100B i blod hos profesjonelle fotballspillere evaluert etter følgende tre forhold: 1) høyintensitetstrening, 2) trening med gjentatte nikkeøvelser, og (3) hodeskadehendelser i kampsituasjon. Blodprøvene ble i tillegg lagret for senere undersøkelser, i påvente av vitenskapelige nyvinninger; molekylære analyser av mikroRNA i disse blodprøvene er nå underveis.

Implikasjoner: Denne studien vil kartlegge potensielle effekter av nikking og hodeskader i fotball, og dermed bidra til klarhet i et svært kontroversielt tema. I tillegg vil funnene kunne gi innsikt i vår generelle forståelse av mikroRNAer som diagnostiske og prognostiske verktøy ifm. traumatiske hodeskader.