Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Effekten av lav- og høyvolum protokoll av Copenhagen Adduction øvelsen på hofteabduksjonsstyrke blant kvinnelige fotballspillere – en randomisert studie'

Effekten av lav- og høyvolum protokoll av Copenhagen Adduction øvelsen på hofteabduksjonsstyrke blant kvinnelige fotballspillere – en randomisert studie

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Ongoing
Prosjektleder: Solveig Thorarindsdottir
Veileder(e): Merete Møller, Roald Bahr
Medarbeider(e): Roar Amundsen

Beskrivelse

Formål: Å undersøke om en 8 ukers høy-volum protokoll av Copenhagen Adduction øvelsen er mer effektiv til å øke hofteadduksjonsstyrke enn en lav-volum protokoll.

Metode: Spillere fra tre klubber i 1. og 2. divisjon i Norge var individuelt randomisert til enten høy- eller lav-volum treningsgruppe. Vi målte isometrisk hofteabduksjonsstyrke før og etter intervensjonen og i trenings uke 4 og 6.