Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'En biomekanisk analyse av et ankelovertråkk'

En biomekanisk analyse av et ankelovertråkk

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Daniel Fong
Veileder(e): Kai-Ming Chan
Medarbeider(e): Yosuke Shima, Tron Krosshaug, Patrick Yung, Y Hong

Beskrivelse

Det er mange ulike forskningsmetodiske tilnærminger for å studere skademekanismer i idrett. Som regel er slike studier basert på laboratorieforsøk av bevegelser som ikke fører til skade, kadaverstudier eller andre indirekte metoder. Dette fordi man åpenbart ikke kan gjøre eksperimenter der man planlegger at skade skal skje. Det finnes imidlertid flere eksempler på at skader har forekommet ved uhell i biomekaniske forsøk (Barone et al, 1999; Zernicke et al, 1977). Denne studien presenterer et ankelovertråkk som skjedde ved et uhell i laboratoriet med filming med høyhastighetskamera og trykksålemålinger  

En mannlig utøver utførte en serie retningsforandringer i laboratoriet. I det fjerde forsøket tråkket utøveren over og fikk en grad 1 ligamentskade i det fremre talofibular ligament

Analysen viste at skadesituasjonen skilte seg fra de normale fintene med utvikling av en kraftig inversjon og intern rotasjon etter 100-120 ms (Fig 7). Videre viste det seg, ganske overraskende, at skaden skjedde i ca 10-20° dorsalfleksjon. Dette funnet står i kontrast til tidligere hypoteser om at overtråkk skjer i betydelig plantarfleksjon. Disse hypotesene baserer seg imidlertid i stor grad på kadaverstudier og ikke på analyser av reelle skadesituasjoner.