Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Er det en forskjell 10-14 år etter behandling mellom pasienter med ACL-skade og samtidig fokal bruskskade og pasienter med ACL-skade uten tegn til bruskskade?'

Er det en forskjell 10-14 år etter behandling mellom pasienter med ACL-skade og samtidig fokal bruskskade og pasienter med ACL-skade uten tegn til bruskskade?

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Ongoing
Prosjektleder: Katherine Wang
Veileder(e): Cathrine Nørstad Eftang, Rune B. Jakobsen, Asbjørn Årøen
Medarbeider(e): Jan Harald Røtterud, Svend Ulstein

Beskrivelse

Intro: Det er usikkert hvilken kirurgisk behandling, veiledning og rehabilitering som gir best resultat for pasienter med ACL-skade med ledsagende fokal bruskskade, og det er få prospektive oppfølgingsstudier som gir informasjon om langtidsprognosen. Røtterud og medarbeidere presenterte 2-5 års resultater i sin oppfølgingsstudie av denne pasientgruppen, og Ulstein og medarbeidere har presentert resultater 5-9 år etter kirurgi. Resultatene fra disse to studiene avvek fra hverandre. Det gjenstår å undersøke hvordan pasientene med kombinert ACL-skade og bruskskade rapporterer sin knefunksjon ved langtidsoppfølging.

Mål: Formålet med denne studien er å kartlegge utviklingen i pasientrapportert knefunksjon hos pasienter med korsbåndskade kombinert med bruskskade, og undersøke om det er forskjeller i knefunksjonen 10-14 år postoperativt fra pasienter med isolert ACL-skade. I tillegg vil vi undersøke grad av artroseutvikling i kneet og dermed undersøke om ACL-rekonstruerte knær med ledsagende bruskskade utvikler røntgenologisk artrose raskere og i alvorligere grad enn ACL-rekonstruerte knær uten bruskskade.

Metode: Planlegge og gjennomføre en langtidsoppfølgning av en kohort av korsbåndspasienter fra Korsbåndsregisteret som har hatt samtidig bruskskade. Vi vil gjennomføre en 12-15 års oppfølgning av disse pasienter, ved hjelp av pasientrapporterte funksjonsskårer og radiologiske undersøkelser.

Status: Prosjektet er under planlegging med oppstart i 2018.