Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Fører ny kunnskap fra registerforskning til en forandring i måten klinikere behandler bruskskader på?'

Fører ny kunnskap fra registerforskning til en forandring i måten klinikere behandler bruskskader på?

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Ongoing
Prosjektleder: Katherine Wang
Veileder(e): Cathrine Nørstad Eftang, Rune B. Jakobsen, Asbjørn Årøen

Beskrivelse

Intro og mål: Vi ønsker å undersøke om klinikere i større grad lar være å behandle bruskskader med mikrofraktur når de rekonstruerer korsbånd etter at det i en nylig publisert studie fra Ortopedisk forskningsgruppe ved AHUS ( http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26657851 ) ble funnet at bruskskader behandlet med mikrofraktur samtidig med korsbåndrekonstruksjon medfører et dårligere funksjonelt resultat på sikt enn hvis man lar bruskskaden være og ”kun” rekonstruerer korsbåndet.

Metode: Innhente og analysere data fra korsbåndsregisteret fra pasienter med samtidig korsbåndsskade og bruskskade og sammenligne funnene med tidligere analyser for å avdekke om klinikere forandrer praksis når ny kunnskap blir publisert.

Status: Prosjektet er under planlegging med oppstart i 2018.