Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Hvordan estimere den kumulative effekten av langtids-treningsbelastning på risikoen for idrettsskader effect of long-term training load on the risk of sports injury'

Hvordan estimere den kumulative effekten av langtids-treningsbelastning på risikoen for idrettsskader effect of long-term training load on the risk of sports injury

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Ongoing
Prosjektleder: Lena Kristin Bache-Mathiesen
Veileder(e): Morten Wang Fagerland, Thor Einar Andersen
Medarbeider(e): Ben Clarsen, Torstein Dalen-Lorentsen

Beskrivelse

Bakgrunn: De siste årene har forskere forsøkt å identifisere risikofaktorer for idrettsskader. En mulig risikofaktor er treningsbelastning. Å modellere treningsbelastning har vist seg å være utfordrende, bl.a. på grunn av dens komplekse sammenheng med skaderisiko. Trengingsbelastning er en kovariat som varierer på tvers av tid. Det tenkes at trening utført lenger tilbake i tid har en annen effekt på skaderisiko en trening utført nærmere i tid, og at effekten kan være ikke-lineær. Det er ikke bare mengden trening, men også hvor stor endring i trening, som muligens har noe å si for skaderisiko. Selv om noen metoder kan håndtere slike utfordrende antagelser i isolasjon, er det usikkert hvordan dette skal håndteres samtidig.

Formål: Fastslå hvordan treningsbelastning bør modelleres når man skal utforske dens kumulative effekt over tid på idrettsskader og helseproblemer.

Metode: Basert på ekte treningsbelastningsmålinger, skal vi simulere sammenhenger mellom treningsbelastning og skaderisiko med ulik grad av kompleksitet. Modelleringsmetoder skal så sammenlignes via deres evne til å avdekke den kumulative effekten av treningsbelastning på sannsynligheten for å få en skade.