Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Klassifikasjon av hamstringsskader'

Klassifikasjon av hamstringsskader

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Ongoing
Prosjektleder: Arnlaug Wangensteen
Veileder(e): Johannes Tol, Roald Bahr
Medarbeider(e): Bruce Hamilton, Robbart van Linschoten, Erik Witvrouw, Emad Almusa, Rodney Whitely, Mohammed Farooq, Sirine Boukarroum

Beskrivelse

Mannlige konkurranseutøvere (18-50 år) med akutt hamstringsskade rekrutteres kontinuerlig ved akuttskadeklinikken på Aspetar. De skadede utøverne blir undersøkt prospektivt med standardisert anamnese (alder, tidligere hamstringsskade, tvunget til aktivitetsstans innen 5 min etter skade, skadetype/skademekanisme, maksimal smerte ved skadetidspunkt), klinisk undersøkelse (smerte ved lumbal fleksjon, utbredelse av palpasjonsømhet, passiv SLR, aktiv kneekstensjon, smerte ved isometriske styrketester) og MR (gradering, avstand fra tuber ischiadicum, ødemareal/-volum og involvering av sentralsenen).

 

Mål

Å undersøke lokalisasjon, radiologisk alvorlighetsgrad og timing av MR-positive hamstring re-skader sammenlignet med indeksskaden.

 

Metode

I studie II vil utøverne som allerede er inkludert i studie I, og i tillegg har en MR positiv re-skade samme side som indeksskaden innen 365 dager etter RTI, bli inkludert. Kategorisk gradering og omfang av MR-forandringer for både indeks- og reskade vil bli skåret av samme radiolog og eksakt lokalisasjon av re-skade og indeksskade blir sammenlignet direkte på ødemsensitive sekvenser.