Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'REPIMPACT: Nikking i fotball – endringer i hjernen og kliniske konsekvenser'

REPIMPACT: Nikking i fotball – endringer i hjernen og kliniske konsekvenser

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Ongoing
Prosjektleder: Stian Bahr Sandmo
Veileder(e): Roald Bahr, Inga Katharina Koerte
Medarbeider(e): Ofer Pasternak, Nir Sochen, Stephan Swinnen, Peter Filipcik, Alexander Leemans

Beskrivelse

Bakgrunn: Ny forskning tyder på at gjentatte lavgradige hodestøt, og ikke bare mer omfattende hodeskader, kan føre til endringer i hjernen med tilhørende kliniske konsekvenser. I fotball er ubeskyttet nikking av ballen relativt vanlig, men det er foreløpig uvisst om dette kan være skadelig for hjernen. Det er behov for en rask avklaring av dette, og da særlig i ungdomsfotball, hvor hjernen er under utvikling og dermed kan være ekstra sårbar.   

Formål: (1) Å undersøke eventuelle endringer i hjernen som følge av nikking; (2) å karakterisere potensielle kliniske konsekvenser; (3) å utvikle diagnostiske biomarkører for hjernehelse; og (4) å måle eksponeringen for hodestøt og identifisere risikofaktorer for eventuelle konsekvenser.

Metode: En prospektiv multisenterstudie, hvor vi har fulgt (1) en gruppe med fotballspillere og (2) en gruppe ikke-kontaktidrettsutøvere i alderen 14-17 år. Vi undersøker eventuelle gruppeforskjeller mhp. hjernens utvikling over en tidsperiode på 12 måneder. Deltakerne er blitt undersøkt totalt tre ganger: (1) ved begynnelsen av en sesong, (2) ved sesongslutt, og (3) før neste sesong. Undersøkelsesmetodene har inkludert MR, nevropsykologiske tester, balansetester og blod-/spyttprøver.

Implikasjoner: REPIMPACT vil bidra til økt forståelse av de potensielle effektene nikking har på hjernehelsen hos unge fotballspillere. Denne kunnskapen vil videre bidra til en bredere innsikt i tidlig diagnostikk, behandling og forebygging av langtidskonsekvenser av hodeskader generelt.