Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Skader hos mannlige og kvinnelige World Cup alpinister'

Skader hos mannlige og kvinnelige World Cup alpinister

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Tonje Wåle Flørenes
Veileder(e): Roald Bahr, Lars Nordsletten
Medarbeider(e): Stig Heir, Tone Bere

Beskrivelse

Skaderisikoen for den vanlige ski kjøreren er godt dokumentert gjennom kontinuerlige, skaderegistreringssystem. Vi har derimot begrenset kunnskap om skademønster og skaderisiko for våre beste alpinister på elite nivå. Kun to aktuelle studier har beskrevet skaderisikoen innen disiplinene utfor til slalåm, og dette er studier fra kun en enkel konkurranse.

 

Formålet med denne studien har derfor vært å beskrive skaderisiko og skademønster blant alpinister på World Cup nivå gjennom vintersesongen.  

 

Metode

Vi intervjuet World Cup alpinister fra 10 utvalgte nasjoner mot slutten av 2006-07 og 2007-08 sesongen angående akutte skader de hadde opplevd gjennom sesongen. Vi intervjuet trenere eller medisinsk personell for utøvere som ikke var tilstede ved intervjuene (grunnet skade eller av en annen grunn).

Under intervjuene brukte vi et skjema utformet som en kalender for den aktuelle World Cup sesongen og et skadeskjema ble fylt ut for alle skader som ble rapportert. Dette skjemaet inneholdt informasjon om skadet kroppsdel, skadetype, alvorlighetsgrad (uttrykt som antall dager utøveren ikke kunne trene eller konkurrere), samt en spesifikk diagnose.

 

Prosjektet er en del av FIS skaderegistrerings system; FIS ISS.

 

Gjennom denne studien vil vi få økt kunnskapen om skader hos alpinister på World Cup nivå og være et viktig første steg på veien til å redusere skader hos våre beste ski kjørere.