Senter for idrettsskadeforskning har som formål å forebygge skader og andre helseproblemer i idrett gjennom et langsiktig forskningsprogram med fokus på risikofaktorer, skademekanismer og forebyggende tiltak, med særlig vekt på skader i fotball, håndball og alpint/snowboard.

Ny prospektiv studie med daglige MR undersøkelser i løpet av første uke etter akutt hamstringsskade

En ny studie viste at MR kan utføres hver dag i løpet av den første uken etter en akutt hamstringsskade med tilsvarende funn. Studien ble utført ved Aspetar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital i Doha, Qatar, ledet av PhD-stipendiat ved Norges idrettshøgskole, Arnlaug Wangensteen.

Les mer >>

Arnhild Bakken - helseundersøkelse (screening) av elite fotballspillere

Arnhild er stipendiat ved senter for idrettsskadeforskning og har som mål å finne ut hvilke fordeler det er å gjøre helseundersøkelser (screening) av elite fotball spillere med fokus på muskel-og skjelettundersøkelser.

Les mer >>

3,3 millioner kroner til prosjekt Skadefri

Senter for idrettsskadeforskning ved Norges idrettshøgskole har fått 3,3 mill. kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til videreutvikling av Skadefri-prosjektet.

Les mer >>

Funksjonell screening av idrettsutøvere -9+ screening test er lite stabil til å avdekke endring over tid

En nylig publisert studie fra Senter for idrettsskadeforskning og Aspetar blant 220 mannlige elitefotballspillere i Qatar viste at det er betydelig variasjon i en mye brukt screening test, 9+ - testen fra sesong til sesong, uten at det har sammenheng med skade eller alvorlighetsgrad av skaden.

Les mer >>

EKSTERNE NYHETER

Lars Engebretsen intervjuet om IOC arbeidet i American Scientific >>

Sulter for å bli best >>

Idrettselever har ofte spiseforstyrrelser >>

Lars Engebretsen månedens forsker i Helse Sør-Øst >>

Sjekker 240 håndballspillere >>