Klikk for å se større bilde

Roald Bahr

  • e-post adresse roald.bahr@nih.no
  • Telefon 23 26 23 02
  • Mobiltelefon 91 58 99 12
  • Medlem av Senter for idrettsskadeforskning
Skriv ut >>

CV

Roald Bahr (født 25. juli 1957) er professor i idrettsmedisin og leder for Senter for idrettsskadeforskning ved Norges idrettshøgskole.

 

Bahr er også sjefslege ved Olympiatoppen og leder for Aspetar Sports Injury & Illness Prevention Programme. Bahr er lege og har doktorgrad i idrettsmedisin fra Universitetet i Oslo i 1991. Han har vært medlem av FIVBs (det internasjonale volleyballforbundet) medisinske komité siden 1998, og sommeren 2008 ble han valgt inn som medlem av IOCs medisinske komités Medical & Scientific Expert Group. Bahr er autorisert som Idrettslege av Norsk Idrettsmedisinsk Forening (NIMF), og er fellow i American College of Sports Medicine. Han er landslagslege for Norges Volleyballforbund med ansvar for landslagene i sandvolleyball.

 

Bahr har tidligere vært leder for Nasjonalt råd for fysisk aktivitet, og også Norsk Idrettsmedisinsk Forening. Bahr har publisert mer enn 200 originale forskningsartikler, oversiktsartikler og bokkapitler, i tillegg til en rekke bøker. Tjuetre av hans studenter har fullført sin doktorgrad, og for tiden er Bahr veileder for 10 PhD-studenter. Professor Bahr er hovedredaktør for den anerkjente “IOC Manual of Sports Injuries” (“Idrettsskader” på norsk), som er utgitt på sju språk, samt for den nye “Handbook of Sports Injury Prevention”, oversatt til 4 språk. I oktober 2008 på Buckingham Palace ble professor Bahr tildelt the Prince Philip Medal for sitt bidrag for å fremme medisinsk kunnskap innen idrettsmedisin. Medaljen ble utdelt av Hans Kongelige Høyhet Prins Philip, Hertugen av Edinburgh.

 

Bahr ble i januar 2016 også tildelt Nordiska Medicinpriset 2015 på 1 mill SEK for sin forskning innen idrettsmedisin og fysisk aktivitet, delt med hans kollega Lars Engebretsen og professor Jon Karlsson, Sverige og Michael Kjær, Danmark. Professor Roald Bahr er også tidligere landslagsspiller (58 landskamper) og –trener i volleyball. Han er gift og har tre barn.

Prosjekter

Ankelskader i volleyball: En prospektiv intervensjonsundersøkelse >>

Ankelskader i volleyball: Forekomst og skademekanismer >>

En randomisert sammenliknende studie av kirurgisk behandling og eksentrisk trening for hopperkne grad 3B >>

Er eksentrisk trening et alternativ i den konservative behandlingen av hopperkne - en pilotstudie >>

Kan eksentrisk trening redusere forekomsten av hopperkne blant volleyballspillere? >>

Mekanismer for ikke-kontakt fremre korsbåndskader i sport - en systematisk litteraturgjennomgang >>

Tverrsnittundersøkelse av forekomsten av korsryggsmerter hos eliteutøvere innen langrenn, roing og orientering >>

Ultralydkarakteristika av lig. patellae blant eliteutøvere i volleyball med hopperkne >>

Behov for metodeutvikling for registrering av belastningsskader i idrett >>

Dommerens rolle: En videoanalyse av regelfortolkning i situasjoner med høy risiko for skade i fotball >>

Dynamiske karakteristika av ekstensorapparatet hos volleyballspillere med hopperkne - en kohortundersøkelse >>

Egenvurdering av ferdighet blant skiløpere og snowboardere >>

Ein studie på effekten av to ulike styrkeøvingar for å utvikla maksimal styrke i hamstrings hjå mannlege fotballspelarar >>

Ekstensorapparatets egenskaper hos mannlige volleyballspillere med hopperkne - en case-kontroll undersøkelse >>

En modellbasert bildematchingsteknikk for å rekonstruere 3D bevegelse - Anvendelse på korsbåndssituasjoner >>

En prospektiv studie av fremre korsbåndskader i norsk elitehåndball >>

Validering av skaderegistrering i norsk profesjonell fotball >>

FIS skadeovervåkningssystem >>

Forebygging av fotballskader: En intervensjonsundersøkelse >>

Forebygging av fremre korsbåndskader i norsk kvinnehåndball >>

Forebygging av kne- og ankelskader i norsk juniorhåndball >>

Forebygging av skader i fotball gjennom økt bevissthet om skademekanismene >>

Forebygging av skader i norsk elite kvinnefotball >>

Forebygging av strekkskader i hamstrings i fotball >>

Forekomsten av skader blant snowboardutøvere på høyt nasjonalt nivå >>

Immunhistokjemisk påvisning av subklasser av inflammatoriske celler og kollagen-produserende fibroblaster i lig. patellae ved hopperkne >>

Individuelle risikofaktorer for skader i islandsk fotball >>

Innervasjon av ligamentum patellae hos pasienter med hopperkne >>

Kan små hodetraumer i fotball føre til hjerneskade? >>

Kliniske, funksjonelle og radiologiske konsekvenser 6-10 år etter fremre korsbåndskader i håndball - en oppfølgingsstudie >>

Laboratorievalidering av en modellbasert bilde-matchingsteknikk for rekonstruksjon av 3D bevegelse fra ukalibrerte 2D videosekvenser >>

Mekaniske belastninger i en håndballfinte: en komparativ studie av kvinnelige og mannlige eliteutøvere >>

Mekanismer for alvorlige kneskader i kvinnehåndball - en 3D kinematisk og kinetisk analyse basert på ukalibrerte videosekvenser >>

Prevalensen av hopperkne blant norske toppidrettsutøvere >>

Risikofaktorer for Achillesseneruptur >>

Risikofaktorer for ankelskade i skandinavisk elitefotball >>

Risikofaktorer for skader i norske alpinsentra >>

Sammenheng mellom ulike typer gulvdekker og forekomsten av fremre korsbåndskader i håndball >>

Sammenhengen mellom fysisk form, skader og prestasjon blant islandske fotballspillere >>

Skadeforekomst blant juniorspillere i norsk håndball >>

Skadeforekomst i organisert barne- og ungdomsidrett >>

Skademekanismer for ankelskade i skandinavisk elitefotball >>

Skademekanismer for fremre korsbåndskader i kvinnehåndball - en videoanalyse >>

Skademekanismer i islandsk fotball - Kampanalyse >>

Skademekanismer ved alvorlige kneskader i World Cup freestyle - en 3D kinematisk analyse basert på ukalibrerte 2D videoopptak >>

Skademekanismer ved hodeskader i fotball >>

Skader i norsk kvinnehåndball >>

Sklerosering av patellar tendinopati - en randomisert kontrollert studie >>

Skleroseringsbehandling av hopperknepasienter - en prospektiv studie >>

The Amsterdam Balance Board study: Kan trening på balansebrett forebygge akutte ligamentskader i ankelen - en randomisert kontrollert studie >>

The FIVB Beach Volleyball Injury Study: Skader blant profesjonelle beachvolleyballspillere >>

Ultralydkarakteristika av lig. patellae blant eliteutøvere i volleyball med hopperkne >>

Videoanalyse - en ny metode for å kartlegge situasjoner med høy risiko for skade i internasjonal (U-21) fotball for menn >>

Videoanalyse av akutte skader i norsk eliteserie i fotball for menn - Tippeligaen 2000 >>

Vurdering av ny testmetodikk for dynamisk styrketesting for rehabilitering av skader, prestasjonstesting og treningsstyring >>

Toppvolley Norge >>

Skadeforebygging i kvinnefotball >>

Effekt av det skadeforebyggende programmet F-MARC 11 på prestasjon hos unge kvinnelige fotballspillere >>

Risiko for skader på naturgress og kunstgress blant unge kvinnelige fotballspillere >>

Selvrapporterte skader og funksjon i underekstremiteten blant unge kvinnelige fotballspillere >>

Nasjonalt korsbåndregister >>

Sammenhengen mellom psykologiske faktorer og skader i jentefotball >>

Validering av visuell inspeksjon i videoanalyse >>

Mekanismer for fremre korsbåndskader i basketball: Analyse av 39 caser >>

SPILLEKLAR! >>

Kunstgress og skaderisiko i ungdomsfotball >>

Skader blant fotballdommere >>

Belastningsskader i profesjonell landeveissykling >>

Skadeovervåking i elitefotball - et nordisk samarbeid (NFIA) >>

Risiko for skader på kunstgress i Tippeligaen >>

Forskjeller i bevegelsesmønstre og styrke mellom tidligere korsbåndskadde og ikke-skadde kvinnelige elitehåndballspillere >>

Sammenhengen mellom forskjellige faktorer og knevalgusmomenter i et fallhopp >>

Skader hos freestyle utøvere på World Cup nivå >>

Skader hos ski- og snowboardutøvere på World Cup nivå >>

Skader hos mannlige og kvinnelige World Cup alpinister >>

Skader hos World Cup utøvere innen de nordiske grenene >>

Skader hos snowboard utøvere på World Cup nivå >>

3D-videoanalyse av 10 korsbåndskader i kvinnehåndball og -basketball >>

Skaderegistrering via SMS blant norske kvinnelige elitefotballspillere >>

Compliance med SPILLEKLAR, et oppvarmingsprogram med skadeforebyggende hensikt >>

Korsryggsmerter hos utholdenhetsutøvere (oppfølging) >>

Videoanalyse av skader hos World Cup freestyleutøvere >>

Biomekanisk analyse av en fremre korsbåndskade i World Cup alpint >>

Analyse av faktorer som leder opp til fremre korsbåndskader i World Cup alpint >>

Videoanalyse av skader i World Cup Alpint >>

Mekanismer for fremre korsbåndskader i World Cup alpint: en systematisk videoanalyse av 20 skadesituasjoner >>

Skaderegistrering i Tippeligaen >>

Ny metodikk for registrering av belastningsskader >>

Risikofaktorer for belastningsskader i håndball >>

Overvåkingssystem for skader og sykdommer blant norske Olympiske og Paralympiske utøvere >>

Screening av idrettsutøvere >>

Forebygging av skulderproblemer blant håndballspillere >>

Risikofaktorer for korsbåndskader blant kvinnelige elitefotballspillere >>

Den unge eliteutøverens helse >>

Predikitiv verdi av MR, anamnese og klinisk undersøkelse for RTS >>

Klassifikasjon av hamstringsskader >>

Reliabilitetstesting av MR-klassifikasjoner >>

MR forandringer som følge av en hamstringsskade >>

Forebygging av lyskeskader i fotball >>

Risikofaktorer for korsbåndskader hos kvinnelige elitehåndballspillere - en prospektiv kohortstudie >>

Effekten av en regelforandring mhp. midtlinjeovertråkk på insidensen av ankelskader og antall regelbrudd i amerikansk universitetsvolleyball >>

Sklerosering av patellar tendinopati - en randomisert kontrollert studie >>

Hvilken finteteknikk gir høyest belastning på kneleddet >>

Sammenheng mellom bevegelser ved fallhopp og ved håndballfinter >>

Forekomst av korsryggsmerter blant norske kvinnelige elitefotballspillere >>

Grad av korrelasjon mellom 2D video analyse og subjektiv vurdering av knekontroll blant kvinnelige håndballspillere på elite nivå >>

Validering av en videoanalysemetode for å studere pivot shift kinematikk >>

Skaderisiko hos World Cup snowboard- og freestyleutøvere >>

Skaderate og skademønster i FIS WC snowboard >>

Risikofaktorer for skader i kvinnefotball >>

Screening av knevalgus i et tobens fallhopp >>

Determinanter for knevalgus i et tobens fallhopp >>

Publikasjoner

2016

2015

2014

2013

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Nyhetsartikler

Hvorfor skader kvinnelige elitefotballspillere seg? >>

OSTRC forskere i London OL >>

Stor belastning fører til hopperkne hos unge volleyballspillere >>

Freestyle utøvere utsatt for høy skaderisiko >>

Gode fotballferdigheter beskytter ikke mot skader >>

Høy treningsmengde i form av mye innendørs volleyballtrening en viktig risikofaktor for utvikling av hopperkne >>

Kan hjertescreening forebygge plutselig død blant idrettsutøvere? >>

Høy forekomst av belastningsskader blant profesjonelle syklister >>

Nye data fra Tippeligaen og Norway Cup bekrefter at kunstgress ikke fører til flere akutte skader >>

Lyskeskader – et betydelig problem i herrefotball >>

Nye, viktige funn om mekanismene for fremre korsbåndskade >>

Positive holdninger til skadeforebyggende trening reduserer skaderisikoen >>

Hver 3. World Cup utøver innen alpint, freestyle og snowboard skader seg i løpet av en sesong >>

Vil du vite hvordan du kan holde deg skadefri? >>

Ny stipendiatstilling lyst ut >>

Underrapportering av skader i norsk fotball >>

Hamstringskader – et økende problem i herrefotball >>

Alle fotballspillere bør trene forebyggende for å unngå kneskader >>

Intervju med utøvere gir best bilde av skadesituasjonen hos World Cup ski og snowboard utøvere >>

Fotballspillere er dårlige til å erkjenne at de har fått en hjernerystelse >>

Spillere med en tidligere ankelskade er svært utsatt for en ny ankelskade >>

Ytterst få skader i barnefotball >>

Fotballdommere slipper ikke unna skader >>

Hvorfor skader fotballjenter fremre korsbånd? >>

Nytt oppvarmingsprogram halverer de mest alvorlige skadene i fotball >>

Storsatsing innen forskning på alpinskader >>

Ultralydfunn hos pasienter med hopperkne >>

Fotballspillere med høy risiko for skade kan plukkes ut gjennom enkle spørsmål >>

NIH formidlingspris til Senter for idrettsskadeforskning >>

Stress øker skaderisiko >>

Professor Roald Bahr utnevnt til IOCs medisinske komité >>

Tidligere skader og dårlig muskel- og leddfunksjon predisponerer for skader >>

Nye studier i jentefotball >>

”Årets beste” i forbedret utgave >>

Fremre korsbåndskader i kvinnefotball et like stort problem som i kvinnehåndball >>

Kan plutselig død blant idrettsutøvere forebygges? >>

Senter for idrettsskadeforsknings multidisiplinære tilnærming omtalt i Orthopaedics Today International >>

Dårlig nøyaktighet i videoanalyse basert på visuell inspeksjon >>

Mekanismer for fremre korsbåndskader i basketball >>

Spesialnummer om kvinnefotball publisert i British Journal of Sports Medicine >>

Skaderisikoen for jentespillere ikke større på kunstgress >>

Styrketrening hindrer lårstrekk hos fotballspillere >>

Programmert celledød i patellarsenen hos hopperkne-utøvere >>

Ny oversiktsartikkel om eksentrisk trening som behandling for hopperkne >>

Lansering av Senter for idrettsskadeforsknings internettsider >>

Ny hopperknestudie startet på Toppvolley Norge >>

Pronociceptive og antinociceptive nevromediatorer i hopperkne >>

Høy forekomst av hopperkne i idretter som preges av høye krav til spenst og hurtighet >>

Kirurgisk behandling sammenliknet med eksentrisk trening for patellar tendinopati (hopperkne) >>

Roald Bahr ny leder i FIVB's medisinske kommisjon >>

Sklerosering av neovaskularisering hos pasienter med hopperkne har positiv effekt >>

Prisdryss til Idrettshøgskolen og Senter for idrettsskadeforskning >>

Forebygging av ryggplager på Schrödingers Katt >>

NIH skal overvåke skiskader på internasjonalt toppnivå >>

Seks av ti hodeskader kan forebygges med hjelm >>

Vil løse knegåten >>

Oppvarmingsprogram forebygger kne- og ankelskader >>

Ny metode for analyse av skadevideoer >>

Spesialnummer om idrettsskader publisert i British Journal of Sports Medicine >>

Begge Nycomedprisene 2005 til Senter for idrettsskadeforskning >>

Pasienter med hopperkne (Jumpers knee) søkes! >>

Er toppidrett sunt? >>

Verdens første nasjonale korsbåndsregister er etablert >>

Ny rapport - effektiv styrketrening for hamstrings >>

Forekomsten av korsbåndsskader er høyere enn tidligere dokumentert >>

Ny rapport om ryggplager blant langrennsløpere og roere >>

Ny artikkel om risikofaktorer for idrettsskader >>

Ny studie om smerter i korsryggen hos langrenns- og orienteringsløpere >>

Ny bok om volleyballmedisin >>

Evidence-Based Sports Medicine - ny bok om idrettsmedisin >>

Salgssuksess for bok om idrettskader >>

Få skader i profesjonell beach volleyball >>

Nytt prosjekt behandling av hopperkne (jumpers knee) >>

Hamstringsskader kan reduseres med opptil 80% >>

Dramatisk skadereduksjon i korsbåndsskader >>

Presentasjoner

Roald Bahr_Lars Engebretsen (Norway): Keynote Lecture: Sports injury prevention – the need for an evidence-based approach >>

Engebretsen_2005_1st World Congress_Can simple balance tests and the FAOS predict new injuries >>

Tron Krosshaug (Norway): Injury mechanisms in non-contact ACL injuries- what do we know? >>

Steffen_2005 Poster OSTRC congress.pdf >>